Información general

OrganizaAUSPICIO CIENTÍFICOSede

Hospital General Universitario Gregorio Marañón
C. del Dr. Esquerdo, 46.
28007 Madrid
Aula Magna. Pabellón docente, entrada por c/ Ibiza 45


Secretaría Técnica:

Tel. +34 687 982 671
e-mail: sanicongress@soncam.org